Our Products

RKATSITELI CHARDONNAY
White dry
RKATSITELI
White dry
TSINANDALI
White dry
TSOLIKAURI
White dry
MTSVANE
White dry
KAKHETI
White dry
PIROSMANI
White dry
KINDZMARAULI
KHVANCHKARA
AKHASHENI
PIROSMANI ROSE
ALAZANY VALLEY
TVISHI
ALAZANY VALLEY
MUKUZANI
Red Dry
SAPERAVI
Red Dry
SAPERAVI CABERNET
Red Dry
KVARELI
Red Dry
NAPAREULI
Red Dry
PIROSMANI
Medium Dry Red
TBILISURI
Medium Dry White
SAPERAVI ROSE
Dry rose